Programa. Activitats d’educació ambiental a escoles vinculades a aigua, energia, residus

Organitza la Regidoria de Sostenibilitat a demanda de l'escola
  • 2016 – Nombre d’activitats: 4 – Nombre d’usuaris: 310
  • 2017 – Programa en curs

Programa. Sortides a espais naturals de l’AMB

Organitza la Regidoria de Sostenibilitat a demanda de l'escola
  • 2016 – Nombre d’activitats: 6 – Nombre d’usuaris: 256
  • 2017 – Programa en curs

Programa. Agendes escolars

Organitza la Regidoria de Sostenibilitat amb a Diputació de Barcelona
Entrega d’agendes i calendaris escolars amb informació de promoció del medi ambient i hàbits sostenibles adreçat a EP i ESO
  • 2016- Entrega: 720 agendes – 45 calendaris per a aules
  • 2017 – En preparació

Programa. Acció de prevenció de residus a escoles

Organitza la Regidoria de Sostenibilitat
Aquesta acció es basa en l’entrega de boca’n’rolls per a EP5, 1er ESO i 1er Batxillerat, i carmanyoles a Escola bressol, P3 i EP1
  • 2016- Entregats:   Boca’n’rolls: 275 i Carmanyoles: 300
  • 2017- Previsió:  Boca’n’rolls: 350 i  Carmanyoles: 300