Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Treballar per una escola pública i de qualitat, implicant la comunitat educativa

Actuacions i línies de treball

Elaborar el Pla Local d’Educació.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/07/2017

Accions
Elaborar el Pla

Podeu consultar el Pla d’Educació aprovat en la sessió plenària de juny del 2017 en aquest enllaç

Ampliar i diversificar els currículums formatius.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Cicle formatiu de grau mitjà a l’IES Thalassa

No ha estat possible assolir aquest objectiu, depenent del Departament d’Ensenyament

Programa de diversificació curricular a 3r. d’ESO a l’Institut Thalassa.

L’objectiu del programa és adaptar el currículum als alumnes de 3r. d’ESO  que tenen més dificultats d’aprenentatge introduint formació en jardineria per diversificar els aprenentatge, motivar els alumnes i acompanyar en l’assoliment del graduat en l’ESO

Oferir recursos educatius de reforç per l’assoliment de les competències bàsiques a infants i joves amb dificultats.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Aula estudi fora horari lectiu alumnes primària i secundària i a l'Espai Jove.
- Estudi en família (Escola d’Adults durant mes de juliol)

Aula estudi fora horari lectiu alumnes primària i secundària als centres educatius públics del municipi d’octubre a maig de cada curs escolar.

  • Primària:   2 grups de 12 alumne a l’escola Marina (5è i 6è de primària)
  • Primària:   2 grups de 12 alumnes a l’escola Salvador Espriu (5è i 6è de primària)
  • Secundària:   2 grups de 12 alumnes a l’Institut Thalassa (1r. i 2n d’ESO)

Aula d’estudi fora horari lectiu a l’Espai Jove per a alumnes d’ESO durant tot el curs escolar excepte els mesos d’agost i setembre.

  • 2 grups amb 10 alumnes de 1r. a 4t d’ESO l’any 2018 (dilluns 1r. i 2n d’ESO)
  • 2 grups amb 10 alumnes de 1r. a 4t d’ESO l’any 2018 (Dimarts 3r. i 4t. d’ESO)

Desenvolupar un currículum educatiu per a la transició al mercat laboral.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Programa de Transició escola- treball (PFI-PTT).

Programa de Transició escola- treball (PFI-PTT). És un programa educatiu de continuïtat compta amb 30 alumnes en dos perfils professionals, auxiliar de vendes i auxiliar d’hoteleria. S’executa en col·laboració amb els ajuntaments de Tiana i Alella i amb el Departament d’Educació i el suport via subvenció de la Diputació de Barcelona

Ampliar el nombre de centres escolars amb el distintiu d’Escola Verda.

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament i Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Programa. Activitats d’educació ambiental a escoles vinculades a aigua, energia, residus
- Programa. Sortides a espais naturals de l’AMB
- Programa. Agendes escolars
- Programa. Acció de prevenció de residus a escoles

Defensa de la construcció de la nova Escola – Institut.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Alcaldia i Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Reclamar davant la Generalitat la creació d'una nova escola a Montgat
- Cedir els terrenys per a la nova escola
- Adequar els terrenys per a les instal·lacions provisionals de la nova escola.

Inici lectiu de l’escola nova al mes de setembre de 2017, amb una aula de P3 amb 14 alumnes. La preinscripció pel curs 2018-2019 per  l’aula de P3 ha estat de 26 infants per a P3

Donar suport a les AMPAS i impulsar activitats de formació de pares i mares.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Alcaldia i Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Espais de Debat educatiu.
- Subvencions destinades a projectes d’AMPES

Espais de Debat educatiu.

Es fan reunions mensuals d’octubre a juny coincidint amb el segon dimecres de mes a les 18.30h a la Sala Josep i Pere Santilari amb una assistència mitjana de 18 persones.

El grup està format per educadors/educadores de centres educatius públics, experts en educació, famílies, tècnics de l’àrea de serveis personals, i ciudans/es del poble d’edats variades.

Subvencions destinades a les AMPES

S’han convocat anualment les subvencions educatives adreçades a les AMPES  pel desenvolupament de projectes educatius aprovats per les direccions dels centres.