Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Treballar per una escola pública i de qualitat, implicant la comunitat educativa

Actuacions i línies de treball

Elaborar el Pla Local d’Educació.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/07/2017

Accions
Elaborar el Pla

Podeu consultar el Pla d’Educació aprovat en la sessió plenària de juny del 2017 en aquest enllaç

Ampliar i diversificar els currículums formatius.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2017
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Oferir recursos educatius de reforç per l’assoliment de les competències bàsiques a infants i joves amb dificultats.

Percentatge d’execució

30%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Aula estudi fora horari lectiu alumnes primària i secundària i a l'Espai Jove.
- Estudi en família (Escola d’Adults durant mes de juliol)

Desenvolupar un currículum educatiu per a la transició al mercat laboral.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Programa de Transició escola- treball (PFI-PTT).

Ampliar el nombre de centres escolars amb el distintiu d’Escola Verda.

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament i Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Programa. Activitats d’educació ambiental a escoles vinculades a aigua, energia, residus
- Programa. Sortides a espais naturals de l’AMB
- Programa. Agendes escolars
- Programa. Acció de prevenció de residus a escoles

Defensa de la construcció de la nova Escola – Institut.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Alcaldia i Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Reclamar davant la Generalitat la creació d'una nova escola a Montgat
- Cedir els terrenys per a la nova escola
- Adequar els terrenys per a les instal·lacions provisionals de la nova escola.

Donar suport a les AMPAS i impulsar activitats de formació de pares i mares.

Percentatge d’execució

30%

Responsable: Alcaldia i Regidoria d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019
Accions
- Espais de Debat educatiu.
- Subvencions destinades a projectes d’AMPES