Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Promoure l’esport com a valor educatiu i saludable, accessible, inclusiu i de qualitat en instal·lacions adequades.

Activitats i línies de treball

Elaborar el mapa i el pla d’equipaments esportius.

Percentatge d’execució

30%

Responsable: Regidoria d'Esports
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Actualitzar el cens d'instal·lacions i espais d'ús esportiu
- Elaborar el mapa d'equipaments esportius
- Elaborar el pla d'equipaments esportius

Millorar les instal·lacions i equipaments esportius i espais oberts.

Percentatge d’execució

Renovació i millora equipament i material esportiu 15%
Rehabilitació estructures exteriors del Poliesportiu 10%
Poliesportiu: Renovació terra pista 2 0%
Camp Futbol: Millora tancament i seguretat 0%
Millora zones esportives a l’aire lliure 0%

Responsable: Regidoria d'Esports
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/01/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Renovació i millores en l'equipament i material esportiu
- Millora del tancament i seguretat del camp de futbol
- Rehabilitació estructures exteriors del Poliesportiu
- Canvi del terra de la pista 2 del Poliesportiu
- Renovació i millora zones esportives a l'aire lliure

Optimitzar les pistes esportives dels centres escolars i regularitzar la seva obertura fora de l’horari escolar.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidories d'Esports i d'Ensenyament
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/9/2017
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Accions

Ordenar els espais públics i la platja per a la diversificació de la pràctica esportiva.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria d'Esports
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/9/2017
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Definir noves línies d’ajuts destinades a la promoció i foment de l’activitat esportiva.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Esports
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/6/2016
Data Prevista de finalització: 1/6/2018

Accions
- Definir noves línies de subvencions
- Elaborar les bases reguladores específiques
- Convocar les noves línies d'ajuts
- Avaluar les noves línies d'ajuts

Noves línies de subvencions en l’àmbit esportius:

  • Subvencions per a la promoció de l’esport
  • Subvencions per a l’organització d’activitats i esdeveniments esportius
  • Ajuts per a la pràctica d’esports individuals.