Difusió i promoció del patrimoni cultural

Disseny de tríptics informatius del Patrimoni artístic del municipi:

 •           Torre de Guaita de Ca l’Alsina
 •           Túnel de Montgat
 •           Subhasta del peix
 •           Canons de les bateries
 •           Ermita de Sant Martí

Edició de la guia gratuïta de les Biblioteques del Maresme “Singularitats naturals del Maresme” Abril 2018, on es parlar de la singularitat dels turons de Montgat

Visites guiades 

Any 2017:

 • 8 visites a la torre de Guaita
 • 3 visites a l’Ermita de Sant Martí
 • 1 visita al túnel de Montgat
 • 1 visita als canons de les Bateries

Any 2018:

 • 3 vistes a la Torre de Guaita
 • 2 visites a l’Ermita
 • 1 vista al túnel de Montgat
 • Diferents visites organitzades per l’AMB al túnel de Montgat

Protecció i recuperació del patrimoni cultural

Torre de Guaita

Treballs de consolidació i millora de l’entorn de la Torre de Guaita

Restauració de la pintura d’Alvar Suñol a l’edifici de Can Casacuberta

S’han portat a terme els treballs d’aïllament i reparació de les humitats, previs a la restauració de la pintura.