Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Potenciar el nostre ric patrimoni cultural com a valor i motor del poble.

Actuacions i línies de treball

Organització de la Festa Major amb la col·laboració del teixit associatiu del poble.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria de Cultura i Festes
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Festa Major de Sant Jordi
- Festa Major de Sant Joan

Difusió, promoció i protecció del patrimoni cultural i natural de Montgat.

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidories de Cultura i Festes i de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Restaurar la pintura de l'Àlvar Suñol a l'edifici de Can Casanovas
- Promoció del Patrimoni Natural

Redacció dels reglaments d’ús dels equipaments culturals.

Percentatge d’execució

20%

Responsable: Regidoria de Cultura i Festes
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/01/2019

Accions
- Elaborar el Reglament d'usos de la Biblioteca
- Elaborar el Reglament d'usos del Centre Cívic Mallorquines

Per consultar el Reglament del servei de la Biblioteca Tirant lo Blanc clicar aquí

Elaborar un pla de promoció del poble.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidories de Promoció de la Vila i de Comunicació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 01/01/2018

Accions
- Elaborar del Pla de Promoció del poble