Suport tècnic

Posem a disposició de les persones emprenedores i de les empreses de recent creació eines, recursos, servies i suport específic per aconseguir que els projectes empresarials arribin al mercat amb garanties de viabilitat.
Serveis que s’ofereixen
- Sensibilització i foment de l´esperit emprenedor
- Serveis d´informació i orientació a les persones emprenedores
- Suport en la realització del pla d´empresa
- Serveis d´assessorament en la creació i /o consolidació d´empreses
- Formació empresarial
- Informació d´Ajuts i Subvencions
- Suport al finançament

Resultats 2016

 • 64 Usuaris atesos
 • 25 Llocs de treball creats com autònoms
 • 20 Empreses creades: 19 autònoms i 1 cooperativa

Resultats 2017

 • 50 Usuaris
 • 12 Llocs de treball creats com a autònoms
 • 11 Empreses creades

Resultats 2018

 • 85 usuaris
 • 17 llocs de treball creats com a autònoms
 • 15 empreses creades

Suport a la consolidació de projectes empresarials

Resultats 2016

 • 77 empreses visitades
 • 2 empreses en consolidació amb programa de seguiment

Resultats 2017

 • 14 empreses visitades
 • 3 empreses assessorades dins la seva consolidació
 • 63 persones en projectes de consolidació i de suport a les empreses i persones emprenedores

Resultats 2018

 • 11 empreses visitades
 • 5 empreses assessorades dins la seva consolidació
 • 74 persones en projectes de consolidació i de suport a les empreses i persones emprenedores
 • Emprenedoria a l’escola Salvador Espriu Programa CUEME de la Diputació.