Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania

Fomentar i generar oportunitats professionals, apostant per un creixement econòmic que incorpori més valor afegit i innovació.

Actuacions i línies de treball

Assessorar i orientar a les persones en situació d’atur.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Promoció Econòmica i Consum
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Assessorament i informació
- Suport a la recerca de feina
- Formació per a la recerca de feina

Oferta de formació laboral vinculada a nous sectors emergents.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Promoció Econòmica i Consum
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Regular d’accés als plans ocupacionals incorporant criteris socioeconòmics i laborals a les bases reguladores

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Promoció Econòmica i Consum
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/06/2016

Accions
- Aprovació de les bases reguladores
- Creació de la bossa contínua