Promoure la igualtat de drets, el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania