Persones fent propostes

Qui i com es podran votar les propostes?

Una vegada l’ajuntament hagi avaluat totes les propostes rebudes el Grup Motor seleccionarà les 15 propostes que passaran a la fase de votació final.  Aquestes propostes es donaran a conèixer públicament i s’obrirà un període de votació en el que tindran dret a vot totes les persones empadronades a Montgat majors de 16 anys.

La votació es podrà fer de manera presencial o electrònica i els ciutadans hauran de seleccionar 3 propostes.