Persones fent propostes

Qui i com es podran votar les propostes?

Una vegada l’ajuntament hagi avaluat totes les propostes rebudes el Grup Motor seleccionarà les propostes que passaran a la fase de votació final.  Aquestes propostes es donaran a conèixer públicament i s’obrirà un període de votació en el que tindran dret a vot totes les persones empadronades a Montgat de 16 anys o més anys.

La votació es podrà fer de manera presencial o electrònica i els ciutadans hauran de seleccionar un màxim de 5 propostes.

La votació presencial podrà fer-se a les urnes ubicades a la Biblioteca i al Centre Cívic Mallorquines.

La votació electrònica es podrà fer des de la plataforma de vot electrònic a la que es pot accedir des d’aquest enllaç.

Període de votació: del 27 de març al 15 d’abril.