Persones fent propostes

Taller d'avaluació i elaboració de propostes

Dissabte, 28 d'octubre

Els membres del Grup Motor han treballat en grups per identificar problemàtiques, mancances i necessitats del poble, a partir de les quals han reflexionat i elaborat propostes que s’han incorporat a la “bossa” de propostes ciutadanes.

Presentació de propostes

Del 20 d’octubre al dia 12 de novembre els ciutadans de Montgat han presentat les seves propostes, tant de forma electrònica com en paper.

Els dies 4, 5, 11 i 12 de novembre s’han instal·lat en indrets concorreguts del poble punts informatius on els ciutadans han pogut ampliar la informació sobre el procés participatiu i presentar les seves propostes.

Priorització i selecció de les propostes

13 de gener

Acabat el termini per presentar propostes els serveis tècnics municipals han verificat que complien els requisits establerts i que el seu cost no supera el límit pressupostari. Una vegada catalogades les propostes els membres del grup motor les han valorat i prioritzat, seleccionant les propostes que es presentaran a votació de la ciutadania.

Clicar aquí per consultar el resultat de la jornada participativa.