Persones fent propostes

Qui pot presentar propostes?

Totes les persones de 16 i més anys que viuen i treballen a Montgat poden presentar propostes

Quin tipus de propostes es poden presentar?

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris necessària pel poble. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple; la creació o renovació d’equipaments municipals, l’adquisició de mobiliari i béns materials i la millora d’espais públics (carrers, vials, senyalització, enllumenat, clavegueram, zones verdes, parcs i jardins, etc).

Les propostes han de ser concretes i complir els criteris següents:

 • Actuacions que siguin competència municipal.
 • Ser  inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del poble o en un barri concret.
 • Actuacions que el seu cost no superi els 45.000 euros.
 • Actuacions executables en una anualitat.
 • Actuacions amb començament i final
 • Actuacions viables tècnicament
 • Actuacions que no suposin un cost addicional de contractació de personal o un manteniment excessiu.
 • Actuacions que no comprometin pressupostos futurs.
 • Actuacions que no depenguin de finançament exterior
 • Actuacions que no tinguin caràcter o incorporin criteris discriminatius.
 • Actuacions que no afectin projectes en curs o planificats per l’Ajuntament.

Calendari per presentar propostes

El termini per presentar propostes és de 20 dies. Concretament del 24 d’octubre al 12 de novembre.

Com es poden presentar les propostes

Les propostes es poden presentar electrònicament o presencialment mitjançant el formulari de propostes on s’haurà de fer constar, com a mínim: les dades de qui fa la proposta, el nom de l’actuació, una breu descripció i la seva ubicació, si s’escau.

 • Presentar propostes electrònicament: clicar aquí
 • Presentar propostes presencialment dipositant la butlleta amb la proposta en les urnes ubicades a:
  • Biblioteca Tirant lo Blanc i al Centre Cívic de Mallorquines: de dilluns a divendres durant l’horari d’obertura
  • 04/11 – dissabte, d’11 a 14 hores – Plaça Mallorquines
  • 05/11 – diumenge, d’11 a 14 hores – Rambla del Turó de Mar
  • 11/11 – dissabte, d’11 a 14 hores – Plaça de la Mare (Mercat)
  • 12/11 – diumenge, d’11 a 14 hores – Pl. De la Vila. Festa participativa: Tu fas Montgat !!