Impulsar un model de poble més democràtic i participatiu

Millorar l’atenció, la informació i la tramitació al servei de la ciutadania.

Actuacions i línies de treball

Elaborar un protocol d’acollida a les persones nouvingudes al poble.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/1/2018
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Redactar el protocol
- Aprovar el protocol

Definir els protocols d’actuació i de relació amb la ciutadania de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Percentatge d’execució

90%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/9/2017
Data Prevista de finalització: 1/9/2018

Accions
- Elaborar cartes de compromís de servei intern
- Elaborar protocols d'atenció
- Reordenar l'atenció telefònica
- Desplegar un gestor de torns
- Desplegar el servei de cita prèvia
- Posar en funcionament l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre

Pel que fa a l’Oficina d’Assistència en matèria de Registre només s’ha implantat la primera fase, restant pendent d’implementar el registre de funcionaris habilitats, així com tramitació assistida.

Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania i elaborar cartes de serveis com a garantia d’uns estàndards mínims de qualitat en els serveis.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/6/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Elaborar el catàleg de tràmits
- Aprovar la Carta de Serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Consultar el catàleg de tràmits en aquest enllaç.

Consultar la Carta de Serveis de l’OAC.

Elaborar el Reglament de queixes i suggeriments.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions
- Redactar proposa reglament
- Treball en el marc del grup de participació ciutadana
- Consulta informativa prèvia
- Aprovació inicial del reglament
- Aprovació definitiva

Consultar el Reglament de reclamacions, queixes, propostes i suggeriments aprovat definitivament. Clicar aquí

Incorporar els serveis d’interoperabilitat amb d’altres administracions per a reduir càrregues administratives a la ciutadania

Percentatge d’execució

75%

Responsable: Regidoria de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/7/2016
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Accions
- Subscriure el servei de Via Oberta
- Identificar els serveis d'interoperabilitat
- Desplegar els serveis d'interoperabilitat en tràmits i procediments

Consultes a Via Oberta realitzades en substitució de requeriments de documentació a les persones interessades.

  • L’any 2018: 472
  • L’any 2017:  609
  • L’any 2016: 453

Impulsar la tramitació electrònica en els tràmits iniciats a petició de la ciutadania.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/1/2017
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Accions
- Elaborar l'inventari de tràmits
- Definir les fitxes informatives dels tràmits
- Definir els tràmits preferents en la plataforma de tramitació electrònica
- Integrar els tràmits amb el registre electrònic i el gestor d'expedients

Anar al portal de tràmits. Clicar aquí.

Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per a l’obertura de noves empreses i impulsar la Finestreta Única Empresarial.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidories d'Ordenació del Territori, d'Atenció Ciutadana i Participació i de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/7/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions
- Adequar els tràmits i procediments interns als canvis normatius
- Integrar la FUE amb el portal de tràmits
- Integrar els tràmits de la FUE amb el registre electrònic i amb el gestor d'expedients