Impulsar un model de poble més democràtic i participatiu

Millorar l’atenció, la informació i la tramitació al servei de la ciutadania.

Actuacions i línies de treball

Elaborar un protocol d’acollida a les persones nouvingudes al poble.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/1/2018
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Redactar el protocol
- Aprovar el protocol

Definir els protocols d’actuació i de relació amb la ciutadania de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Percentatge d’execució

30%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/9/2017
Data Prevista de finalització: 1/9/2018

Accions
- Definir metodologia
- Elaborar protocols
- Formació

Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania i elaborar cartes de serveis com a garantia d’uns estàndards mínims de qualitat en els serveis.

Percentatge d’execució

10%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/6/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Definir metodologia
- Elaborar el catàleg de tràmits
- Elaborar el catàleg de serveis
- Elaborar les cartes de serveis
- Formació al personal
- Difusió

Elaborar el Reglament de queixes i suggeriments.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions
- Redactar proposa reglament
- Treball en el marc del grup de participació ciutadana
- Consulta informativa prèvia
- Aprovació inicial del reglament
- Aprovació definitiva
- Formació interna i desplegament

Incorporar els serveis d’interoperabilitat amb d’altres administracions per a reduir càrregues administratives a la ciutadania

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/7/2016
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Accions
- Subscriure el servei de Via Oberta
- Identificar els serveis d'interoperabilitat
- Desplegar els serveis d'interoperabilitat en tràmits i procediments

Consultes a Via Oberta realitzades en substitució de requeriments de documentació a les persones interessades.

  • L’any 2017:  609
  • L’any 2016: 453

Impulsar la tramitació electrònica en els tràmits iniciats a petició de la ciutadania.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/1/2017
Data Prevista de finalització: 31/05/2019

Accions
- Elaborar l'inventari de tràmits
- Definir les fitxes informatives dels tràmits
- Definir els tràmits preferents en la plataforma de tramitació electrònica

Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per a l’obertura de noves empreses i impulsar la Finestreta Única Empresarial.

Percentatge d’execució

90%

Responsable: Regidories d'Ordenació del Territori, d'Atenció Ciutadana i Participació i de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 1/7/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions
- Adequar els tràmits i procediments interns als canvis normatius
- Desplegar tràmits telemàtics