Impulsar un model de poble més democràtic i participatiu

Enfortir i potenciar l’associacionisme local, integrant-lo de manera efectiva en el teixit municipal.

Actuacions i línies de treball

Elaborar el pla de participació ciutadana.

Estat d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/09/2016

Podeu consultar el resum dels eixos de treball en aquest enllaç

Elaborar el nou Reglament de Participació Ciutadana.

Estat d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/04/2017
Data Prevista de finalització: 01/06/2018

Accions
- Elaboració document base
- Treball i debat en el marc del grup de treball d'entitats
- Consulta pública prèvia
- Aprovació inicial i informació pública
- Aprovació definitiva

Consultar el debat virtual sobre la proposta de Reglament. Clicar aquí

Impulsar el Consell de la Vila i els Consells sectorials.

Estat d’execució

95%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 01/12/2018

Accions
- Revisió i debat en el marc del grup de treball de Participació
- Aprovar el nou reglament de Participació Ciutadana
- Designació dels membres del Consell de la Vila
- Constituir el nou Consell de la Vila
- Constituir de les comissions sectorials

El Consell de la Vila és constituí formalment el passat 4 de març. A la sessió plenària del Consell es va acordar la creació de les comissions sectorials, es va donar compte de les actuacions dutes a terme en matèria de participació ciutadana de l’any passat i el primer trimestre d’aquest any.

Les comissions sectorials que s’han creat i que es constituiran formalment a l’inici de la propera legislatura són les següents:

  • Consell de l’esport
  • Consell de la gent gran
  • Consell del comerç
  • Consell de seguretat i mobilitat

Aprovar una nova ordenança general de subvencions.

Estat d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Serveis Econòmics i Recursos Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/02/2016
Data Prevista de finalització: 01/06/2016

Accions
- Redacció Ordenança
- Aprovació inicial i informació pública
- Aprovació definitiva

Consultar l’Ordenança general de subvencions aprovada definitivament. Clicar aquí

Elaborar el catàleg de serveis adreçats a les entitats i associacions.

Estat d’execució

75%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/04/2017
Data Prevista de finalització: 01/11/2017
Accions
- Treball i debat en el marc del grup de treball d'entitats
- Elaborada la proposta el catàleg

S’ha elaborat la proposta de catàleg de serveis per a les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Actualment s’estan treballant els protocols interns per a la seva aplicació, així com la seva tramitació electrònica.