Impulsar un model de poble més democràtic i participatiu

Enfortir i potenciar l’associacionisme local, integrant-lo de manera efectiva en el teixit municipal.

Actuacions i línies de treball

Elaborar el pla de participació ciutadana.

Estat d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/09/2016

Podeu consultar el resum dels eixos de treball en aquest enllaç

Elaborar el nou Reglament de Participació Ciutadana.

Estat d’execució

95%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/04/2017
Data Prevista de finalització: 01/06/2018

Accions
- Elaboració document base
- Treball i debat en el marc del grup de treball d'entitats
- Consulta pública prèvia
- Aprovació inicial i informació pública
- Aprovació definitiva

Consultar el debat virtual sobre la proposta de Reglament. Clicar aquí

Impulsar el Consell de la Vila i els Consells sectorials.

Estat d’execució

15%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/09/2017
Data Prevista de finalització: 01/12/2018

Accions
- Aprovar el nou reglament de Participació Ciutadana
- Elaborar el reglament de funcionament del Consell de la Vila
- Revisió i debat en el marc del grup de treball de Participació
- Aprovació inicial del reglament de funcionament del Consell de la Vila
- Constitució del nou Consell de la Vila
- Constitució de les comissions sectorials

Aprovar una nova ordenança general de subvencions.

Estat d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Serveis Econòmics i Recursos Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/02/2016
Data Prevista de finalització: 01/06/2016

Accions
- Redacció Ordenança
- Aprovació inicial i informació pública
- Aprovació definitiva

Consultar l’Ordenança general de subvencions aprovada definitivament. Clicar aquí

Elaborar el catàleg de serveis adreçats a les entitats i associacions.

Estat d’execució

45%

Responsable: Regidoria de Ciutadania i Participació
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/04/2017
Data Prevista de finalització: 01/11/2017

Accions
- Elaboració proposta base de catàleg
- Treball i debat en el marc del grup de treball d'entitats
- Aprovació del catàleg
- Presentació i difusió del catàleg