Impulsar un model de poble més democràtic i participatiu