A continuació es presenten els resultats de l’enquesta realitzada per Internet entre el 21 de gener i el 21 de febrer del 2019.

Característiques de les persones que han contestat l'enquesta


 Perfil de les persones que han participat

Per gènere:
 • Dones: 65,5 %
 • Homes: 34,5%
Per edat
 • 60 a 74 anys = 4,8 %
 • 45 a 59 anys = 32,1 %
 • 30 a 44 anys = 50%
 • 18 a 30 anys = 13,1 %

Per barri

 • Casc Antic = 3,6%
 • Mallorquines = 19%
 • Les Costes = 0%
 • Residencial Camí d’Alella = 0%
 • Turó del Mar = 16,6%
 • Colònia Argentina = 10,7%
 • Les Vilares – Turó del Sastre = 14,3%
 • El Pla de Montgat = 17,9%
 • Can Ciurana = 6%
 • Can Maurici = 11,9%