Procés participatiu per a la millora dels “pipi-cans” i la tinença responsable de gossos.

Emplaçament de pipicans

Emplaçament de pipicans

Més informació

Recollida d'informació i enquesta ciutadana

Recollida d'informació i enquesta ciutadana

Resultats de l’enquesta

Deliberació

Conclusions i resultat del procés participatiu

Conclusions i resultat del procés participatiu