Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Promoure un urbanisme sostenible i una ordenació racional del territori.

Actuacions i línies de treball

Millorar les voreres i treballar per suprimir l cablejat aeri del barri de Les Costes.

Percentatge d’execució

60%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Redacció i aprovació del projecte
- Adjudicació de les obres
- Execució de les obres

Executar la segona fase de l’ampliació del Passeig Marítim.

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2017
Data Prevista de finalització: 01/04/2019

Accions
- Redacció i aprovació del projecte
- Licitació i execució de les obres

S’ha replanificat l’execució de les obres.

Recuperar la Riera d’en Font.

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis i Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2017
Data Prevista de finalització: 01/04/2019

Accions
- Redacció i aprovació del projecte
- Signat el conveni de cofinançament amb l'Àrea Metropolitana per a l'execució del projecte

Aprovar el Pla local d’habitatge.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions
- Redacció del Pla
- Tallers participatius
- Aprovació del Pla

Aprovar bonificació i/o ajuts a la rehabilitació dels habitatges.

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis i Regidoria de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions

Regular els pisos turístics.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions
- Redacció Ordenança
- Aprovada l'ordenança

Per consultar l’Ordenança reguladora dels pisos d’ús turístic a Montgat. Clicar aquí