Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Promoure un urbanisme sostenible i una ordenació racional del territori.

Actuacions i línies de treball

Millorar les voreres i treballar per suprimir l cablejat aeri del barri de Les Costes.

Percentatge d’execució

10%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Accions
- Redacció i aprovació del projecte
- Execució Fase 1.

Executar la segona fase de l’ampliació del Passeig Marítim.

Percentatge d’execució

5%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2017
Data Prevista de finalització: 01/04/2019

Accions
- Redacció i aprovació del projecte
- Execució del projecte

Recuperar la Riera d’en Font.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis i Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2017
Data Prevista de finalització: 01/04/2019

Accions
- Redacció i aprovació del projecte
- Execució del projecte

Aprovar el Pla local d’habitatge.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions
- Redacció del Pla
- Tallers participatius
- Aprovació del Pla

Aprovar bonificació i/o ajuts a la rehabilitació dels habitatges.

Percentatge d’execució

25%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis i Regidoria de Recursos Econòmics i Serveis Interns
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2017
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions

Regular els pisos turístics.

Percentatge d’execució

40%

Responsable: Regidoria d'Ordenació del Territori, Obres i Serveis
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/07/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2017

Accions
- Redacció Ordenança
- Aprovació Ordenança