Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Promoure el comerç local.

Actuacions i línies de treball

Elaborar campanyes de promoció del comerç de proximitat i impulsar la promoció i fidelització del comerç local.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Promoció Econòmica i Consum
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions

Ampliar les places d’aparcament 30 minuts.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport i Regidoria de Promoció Econòmica i Consum
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/01/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions

Desenvolupament del Projecte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.