Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Millorar la mobilitat i fomentar el transport públic.

Actuacions i línies de treball

Executar el Pla de Mobilitat.

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Actualitzar el Pla de Mobilitat
- Millores carrer Pare Claret
- Millores asfaltat
- Pacificació vies urbanes

Execució de la primera fase de millora i pacificació del carrera Pare Claret.
– Ampliació i millora del pont de Tiana – Import adjudicació obres: 181.526,34 € (executat)

Crear camins escolars i de salut per la gent gran.

Percentatge d’execució

20%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament i de Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2018

Habilitar un carril bici.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Aprovar el projecte
- Executar el projecte

Incorporar elements pacificadors de velocitat a la via pública.

Percentatge d’execució

10%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Gestionar amb l’AMB la millora dels recorreguts dels autobusos.

Percentatge d’execució

10%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019