Desenvolupar / construir un poble accessible, funcional, proper i respectuós amb el medi ambient.

Millorar la mobilitat i fomentar el transport públic.

Actuacions i línies de treball

Executar el Pla de Mobilitat

Percentatge d’execució

75%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Accions
- Millores carrer Pare Claret
- Millores asfaltat
- Pacificació vies urbanes

Execució de la primera fase de millora i pacificació del carrera Pare Claret.

 • Ampliació i millora del pont de Tiana – Import adjudicació obres: 181.526,34 €
 •  Millora dels accessos al barri de les Costes – Import adjudicació obres: 143.149 €
 •  Estudi de la travessera urbana de la carretera BV-5008 entre la N-1II i el pont de la riera de Sant Jordi.

Renovació de l’asfaltat de diversos carrers: Rotonda Jordana, Av. Vilares i Monsolis: 120.130,20 €

Crear camins escolars i de salut per la gent gran.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria d'Ensenyament i de Regidoria de Manteniment d'Edificis, Via Pública i Parcs i Jardins
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 31/12/2019

 • Estudi i projecte de camins escolar a Montgat.
 • Obres i treballs de condicionament del camí escolar carrer Marina.
 • Obres i treballs de condicionament del camí escolar entre l’escola Salvador Espriu i l’escola Sant Joan

Habilitar un carril bici.

Percentatge d’execució

0%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport

Projecte descartat

Incorporar elements pacificadors de velocitat a la via pública.

Percentatge d’execució

50%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

Gestionar amb l’AMB la millora dels recorreguts dels autobusos.

Percentatge d’execució

100%

Responsable: Regidoria de Sostenibilitat, Mobilitat i Transport
Calendari i Accions

Data d'inici: 01/06/2016
Data Prevista de finalització: 01/05/2019

 • Ampliació recorregut B30
 • Reducció de la freqüència B30 de 20 a 12 minuts
 • Modificació del recorregut de la B34 i B35
 • Reducció de la freqüència de la B30
 • Manteniment servei transport nocturn al seu pas per Montgat
 • Servei temporal de mini-bus durant les obres de les Costes