Participacio

/Participacio

Intervenció ciutadana en les sessions del Ple

By | març 4th, 2018|Categories: Participacio|

1.- Les associacions, entitats o altres formes d'acció col·lectiva constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de la ciutadania, sempre que hagin participat com a interessades en la tramitació administrativa prèvia en relació amb algun punt de l'ordre del dia, poden fer una exposició oral davant del Ple. Aquesta intervenció s'ha de sol·licitar [...]

Consell de la Vila

By | febrer 12th, 2018|Categories: Participacio|

Consell de la Vila. Definició. El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i deliberació ciutadanes, i es descentralitza a través de comissions sectorials (i/o territorials) amb una vigència temporal limitada. Funcionament.  El Consell de la Vila consta de dos òrgans diferenciats: El Ple del Consell, integrat per tots els seus [...]

Registre de ciutadà

By | febrer 11th, 2018|Categories: Participacio|

Definició El Registre Ciutadà és una de les bases de les polítiques de participació. És l’instrument a partir del qual es vol fomentar la participació de la ciutadania a títol individual i sense intermediaris en els afers públics de Montgat. El Registre Ciutadà és un registre on totes les persones interessades en participar en la gestió [...]

Audiències Públiques Ciutadanes

By | febrer 11th, 2018|Categories: Participacio|

1.- L’Ajuntament convocarà cada quatre mesos una audiència pública ciutadana per donar resposta a les qüestions plantejades pels veïns i veïnes de Montgat. 2.- Els veïns i veïnes de Montgat, en nom propi o en representació d’entitats, associacions o col·lectius del poble, podran sol·licitar la seva intervenció en les audiències públiques ciutadanes que es convocaran cada [...]

Drets de la ciutadania

By | febrer 11th, 2018|Categories: Participacio|

  La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, reconegut per l’Estatut de Catalunya en el seu article 29. Dret a la participació. Els ciutadans tenen dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics, de manera directa o bé per mitjà de representants. Dret a la informació. Totes les persones temem dret [...]

Reglament de Participació Ciutadana.

By | febrer 11th, 2018|Categories: Participacio|

Diàlegs per un nou Reglament de Participació Ciutadana Des de la Regidoria de Participació Ciutadana s'ha estat treballant en la redacció de les bases del que ha de ser el nou Reglament de Participació Ciutadana de Montgat. El passat divendres es van presentar les bases del nou reglament al grup de treball de Participació Ciutadana i, [...]